T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

Hizmet Standardları Tablosu

Hizmet Standardları Tablosu

Hizmet Standartları Tablosu

 SIRA   NO

 HİZMETİN ADI

 BAŞVURUDA İSTENEN

 BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların  cevaplandırılması

---

ANINDA

2

E-mail yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması

Form dilekçe

5 GÜN

3

Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların  Cevaplandırılması

Dilekçe

7 GÜN

4

İhtida İşlemleri

 1- Dilekçe, 

 2- Fotoğraf (4 Adet),

 3- Yabancı uyruklu ise pasaport   Örneği. 

1  SAAT

5

Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri

Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri

ANINDA

6

Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri

e-posta veya dilekçe.

5 GÜN

7

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

Banka Dekontu

30 DAKİKA

8

Cami Devirleri

 1-  Dilekçe

 2-  Caminin isim tutanağı

 3-  Cami devir tutanağı

2 GÜN

9

Cami Dersleri

Dilekçe
Not: Haftada en az iki saat ders

1 SAAT

10

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

Dilekçe 

2 GÜN

11

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe 

5 GÜN

12

Ulusal TV.lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni.

Dilekçe 

15 GÜN

13

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe

7 GÜN

14

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

 1- Form dilekçe

 2- Vesikalık fotoğraf (2 adet)

10 DAKİKA

15

Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

 Form dilekçe

10 DAKİKA

16

Kur'an Kursu Açılışı

 1- Kurs binasına ait tahsis   belgesi,

 2- Bina tanıtma formu,

 3- Milli Eğitim Müdürlüğü   raporu,

 4- Sağlık Müdürlüğü raporu, 

1 AY

17

Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.

 1- Hafızlık tespit sınavı   müracaat dilekçesi 

 2- Fotoğraf  (3 Adet)

1 HAFTA

18

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 DAKİKA

19

Hac Ön Kayıt İşlemleri

 1-  Form dilekçe,

 2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

 3-  Ön kayıt ücretinin bankaya   yatırıldığına dair para dekontu.

30 DAKİKA

20

Hac Kesin Kayıt İşlemleri

 1-  Form dilekçe,

 2-  Hac ücretinin tamamının   veya taksit miktarının bankaya   yatırıldığına dair para dekontu,

 3-  4x6 ebadında arka fon rengi   beyaz olan  (4 adet) vesikalık   fotoğraf,

 4-  Pasaport.

30 DAKİKA

21

Umre kayıt İşlemleri

 1- Form Dilekçe

 2- Katılacağı tur tarihi itibariyle   geçerlilik süresi en az (1) yıl   olan pasaport,

 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 4- 4x6 ebadında arka fon rengi   beyaz olan (3 adet) vesikalık   fotoğraf,

 5- Umre seyahat ücretinin   yatırıldığına dair para dekontu,

 6-  Aşı kartı,

 7- Umreye yalnız gidecek 45   yaşından küçük bayanlar ile 18   yaşından küçük erkekler   için, noterden alınacak   muvafakatname ile   taahhütname,

 8- 45 yaşından küçük   bayanlardan eşleriyle birlikte   gidecek  olanların evlenme   cüzdanı fotokopisi, yanında eşi   olmayıp birinci derece erkek   akrabası ile gidecek olanlardan   ise akrabalık belgesi.

30 DAKİKA

22

Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler

 1-  Dilekçe,

 2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin   Belgesi,

 3-  Yetki Belgesi

 4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,

 5-  İbanlı Banka Hesap   numarası

20 GÜN

23

Cami Yapımı

 1-  Dilekçe

 2-  Tasdikli Proje

 3-  Şahıs ile Mal sahibinin   Noterden Tasdikli   Taahhütname. 

 4-  Tapu fotokopisi. 

 5-  Arsanın Belediyesi İmar   Planında Cami Yeri Olarak   Tahsisine Dair Belge.

15 GÜN

24

Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri

 1-   Keşif Özeti.

 2-   İnşaat  Fotoğrafı.

 3-   Tapu/Tahsis Belgesi

 4-   Teşekkülün Hukukî   Statüsünü gösteren belge.

 5-   Teşekkülün faaliyette   olduğuna dair belge.

 6-   İnşaat Ruhsatı veya   Onarım  Belgesi. 

30 GÜN

25

Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri

 1-   Cami yeri imar planında   ibadet alanı olarak ayrılmış   olmalıdır.

 2-   Cami yapılacak alan 2500   m² den küçük olmamalıdır. 

 3-   Camii yapacak şahıs veya   tüzel kişiler dilekçe ile   müracaat edeceklerdir.

 4-   Cami yapılacak yerin   Tapusu  olacaktır.

 5-   Cami derneği tarafından   cami yapılacaksa; Cami   yapılacağına dair alınan kararın   fotokopisi getirilecektir. 

 6-   Köylerde yapılacak cami için   Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve .   Kararın fotokopisi getirilecektir.

 7-   İl ve İlçelerde yapılacak   camiler için Müftülükçe Valilik ve   Kaymakamlık onayı alınacaktır.

30 GÜN

26

Açıktan Atama 

 1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

 2- Diploma veya mezuniyet   belgesinin aslı veya kurumca   onaylanmış sureti,

 3- KPSS sonuç belgesinin aslı   veya kurumca tasdikli sureti,

 4- Başkanlıkça verilmiş olan   hafızlık belgesinin aslı veya   kurumca onaylanmış sureti,

 5- Sabıka kaydı olmadığına dair   yazılı beyanı,

 6- Erkek adayların askerlikle   ilişiği olmadığına dair yazılı   beyanı,

 7- Sağlıkla ilgili olarak görevini   devamlı yapmaya engel bir   durum olmadığına dair yazılı   beyanı,

 8- Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an   kursu öğreticiliği, imam-hatiplik   ve müezzin-kayyımlık yeterlik   belgesinin olduğuna dair yazılı   beyanı,

 9- Son bir yıl içinde çekilmiş altı   adet vesikalık fotoğraf.

 (Bu belgelerin aslı ibraz edilmek   kaydıyla suretleri Başkanlık,   müftülükler veya eğitim merkezi   müdürlüklerince tasdik edilebilir.)

 10- Öğrenimini yabancı   ülkelerde yapmış olanların   denklik belgesi,

 11- Mal Beyannamesi.

3 AY

27

Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında

 1- Emekli veya görevden   ayrıldığı tarihteki görev yerini ve   en son ikamet adresini ve T:C   kimlik numarasını, sahip olduğu   Pasaportun numarasını, telefon   numarasını belirtir pasaport   müracaat belgesi yazılı beyanı,

 2- Eşi, kızı veya çocuklarının   müracaatında memurun eşi ve   çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik   numarasını belirtir yazılı   pasaport talep belgesi beyanı. 

5 GÜN

28

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

 Dilekçe veya e-posta

15 GÜN