T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erzincan Müftülüğü

08.03.2018

2018 Yılı 4/B Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur'an Kursu Öğreticisi Atamasına Esas Bilgilendirme Notu

 


AÇIKTAN ATANMAYA ESAS GEREKLİ EVRAKLAR


1- T.C. Kimlik numarası beyanı (Nüfus cüzdanı fotokopisi v.b.),

2- KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ den denklik belgesi,

3- 2016 Yılı KPSS (P/122, P/123, P/124) B grubu sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,

4- Başkanlık yerleştirme belgesinin internet çıktısı,

5- İş talep formu,

6- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

7- Sabıka Kaydı Belgesi “resmi kurum için” (Sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydı bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte),

8- Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,

9 -Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

10- Mal beyannamesi,

11- Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,

12- Sigorta ve Bağ-kur belgesi (Önceden varsa),

13- Kaza-i rüşt kararı ( 18 yaşını doldurmayanlar için ).

14- İmam-hatip lisesinden sonra ilahiyat fakültesi, ilahiyat önlisans veya diğer lisans ve diğer önlisans mezunlarının imam-hatip lisesi ve lise diploması sureti (müftülükçe tasdikli)

D.İ.B. – İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Not : Bu belge, adayları bilgilendirme amaçlıdır. Kayıtlardaki uyuşmazlık halinde Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtları esas alınacaktır.

BİLGİLENDİRME NOTU:

  • İstenilen evrakların her birinin iki adet fotokopileriyle beraber evrakların asıllarıyla müftülüğümüze getirilmesi.
  • İki adet yarım kapak dosya ile beraber müftülüğümüze başvurulması.
  • İstenilen evraklardan 5 ve 10 nolu evraklar il müftülüğünden temin edilecektir.

 

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ