T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erzincan Müftülüğü

11.04.2018

İl Müftümüz Yavuz Selim KARABAYIR’ın Mîrâc Gecesi Mesajı

İl Müftümüz Yavuz Selim KARABAYIR’ın Mîrâc Gecesi Mesajı


Rahmân ve Rahîm (olan) Allâh’ın Adıyla.

 

Mükâfât ve cezâ gününün tek Hâkimi Rabbimiz!

Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz..!

13 Nisan 2018 Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece nice hikmetlerle dolu mübarek Mîrâc Gecesini idrak edeceğiz.

İsrâ ve Mirâc; Peygamberimiz (s.a.s)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Rabbimizin sonsuz kudretini müşahede etmek için Allah’u Teâlâ’nın katına yükseltildiği manevi bir yolculuktur.

Bu yolculuk, varlık düzeyinde hakîkat göğünün katmanlarında olduğu kadar, Allâh’a ulaşmak için kat etmesi gereken yolu görmek isteyenlere de emsâl teşkil eden kutlu bir yolculuktur. Bu anlamda Mîrâc, insanın erdeme yolculuğunu, beşerîlikten insâniliğe yükselişini ifâde etmektedir.

Efendimiz (s.a.v)’in Mîrâc’ından ilham alarak topyekûn insanlığın her türlü ayıp, hata, vebâl ve günâhı geride bırakarak mânevî yükselişi üzerinde de tefekkür etmek borcundayız. Bunun da yolu, fânî hevesler peşinde ömür tüketmek yerine, yaşadığımız hayatın geçiciliğini fark edip Allâh’a dönmek, O’nun rızâsına uygun bir hayat sürmek, geride kalan insanlık için yararlı işler yapmaktır.

Âlemlerin Rabbinin; teslimiyet, sadakat, ahlak ve dürüstlükte, insanlık için örnek bir şahsiyet olan Kutlu Nebi’yi taltif ettiği Mirâc, Recep ayının 27. gecesi gerçekleşmiştir.

Sırlarla dolu olan bu kutlu yükselişten Peygamberimiz; “Ümmetine günde beş vakit namazın farz kılındığı, Allah’ın kendine ortak koşma dışındaki günahları dilediği kişilerden affedeceği ve Bakârâ sûresinin son iki ayeti” hediyeleri ile dönmüştür.

Mirâc Gecesi münasebetiyle bizler mirâcı sadece Peygamberimiz (s.a.s)’in hâtırâtı olarak kutlamak değil, Allah’ın emir yasaklarına her daim sadâkatle, teslimiyetle bağlanarak değerlendirmeliyiz. Bu geceyi her zamankinden daha fazla ibadet, duâ ve istiğfarla geçirmeliyiz.

Rabbimiz, müstesna gece ve geceler hürmetine, kıymet verdiği bütün mukaddesât hatırına acılarla yoğrulmuş ümmet coğrafyamıza merhametiyle muâmele buyursun. Akan mâsum kanlarının, sessiz ümmet çığlıklarının, mazlûm ve müstaz’af insanlık âleminin acılarına merhemler sunsun. Birlik, berâberlik, ünsiyet ve vahdetimizi bozacak her türlü menhûs, menfûr, muzır şeytânî plan ve oyunlardan bizleri muhafaza buyursun. Güzel ülkemizin makûs tâlihini, bahtını ak ve pâk eylesin.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Erzincan’lı hemşehrilerimizin, ülkemizin, ümmet coğrafyamızın Mirâc Gecesi’ni tebrik eder, mîrâcın Rabbimize günahlardan arınmış olarak urûc etmemize, milletimizin ve İslam âleminin birlik beraberliğine, insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Allah’ımızdan (c.c.) niyaz ederim.

Yavuz Selim KARABAYIR

Erzincan İl Müftüsü